Ang mga Huling Sandali ng Isang Terorista

“Aking anak, ang ginawa mo’y dakila

Iyong naipaghiganti, mga maliliit at mabababa

Tuloy ka anak sa ating kaharian

Lasapin mo ang gantimpala na buhay na walang hanggan.”

Advertisements
nocaptionneededDOTcom.png
A foot left, a right foot… Photo from http://www.nocaptionneeded.com

 

Paalam mga anak…

At sa aking mahal na kabiyak –

Iyong alagaan ating mga mumunting anghel

Na sa ati’y hatid ang walang patid na galak…

 

Tahan na at huwag kang tumangis,

Ito’y isang kaloob at utos ng langit

Upang ipaalam sa sangkatauhan

Ang kanyang natatanging kalooban.

Bombang ikakabit sa katawan

Sasabit sa bus na punuan

O titindig sa gitna ng karamihan

Sabay pindot ng trigger device

Misyon ko ay matatapos na ganap na matagumpay.

Ako’y magiging abo aking iniibig

Magkakapira-piraso at mawawalan ng tinig

Salamat sa langit at katawan ko ang napili

Instrumento ng paghuhukom upang tao’y mangagsisi

Sa paglapastangan sa kapwa

At kay bathalang dakila.

Mahal ko ako’y laging alalahanin

Ang gagawin ko’y dakila’t isang sagradong tungkulin.

At kapag ako ay nawala

Mahal kong bathala aking makikita

“Magaling, magaling” may ngiti ang bati nyang salubong

Habang ako’y magpupuring tiklop tuhod at nakahalik sa lupa.

“Aking anak, ang ginawa mo’y dakila

Iyong naipaghiganti, mga maliliit at mabababa

Tuloy ka anak sa ating kaharian

Lasapin mo ang gantimpala na buhay na walang hanggan.”

 

Oras na aking mahal,

Mahal na mahal ko kayo,

Paalam…

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

4 thoughts on “Ang mga Huling Sandali ng Isang Terorista”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s