Ang Huling Rebelde sa Lupa

Itong digmaang bayan

Na sa aki’y nagbigay kalayaan,

Kalayaan saan?…

Advertisements
wwwDOTarticleDOTwnDOTcom.jpg
“Musika ang buhay na aking na aking tinataglay, ito rin ang dahilan kung ba’t ako naglalakbay.” – Asin. Photo from http://www.article.wn.com

Sa mga biktima ng mga mapang-api,

Digmaang bayan ang kailangan!

Sa mga inabuso ng mga naghaharing uri at bulok na sistema,

Digmaang bayan ang kasagutan!

 

Nung una tangan ko’y araro,

Hila-hila ng kalabaw, at sa kanan ay gulok ko;

Iaahon ko mula sa hirap mga kapatid at magulang, at mabubuhay ng marangal,

Walang tinatapakang ibang tao, pag-ibig ang iiral sa puso.

 

Ngunit sadyang hindi pantay,

Pagkakalikha sa mundong may buhay;

Ako’y tinapakan ng naghaharing uri,

Ng rehimeng mapang-api at mapaniil.

 

Sa sistemang walang kwenta

Puno ng mga bwayang pahirap sa kapwa

“Tayo’y maliliit lang at walang karapatan,

Sa tunog ng baril ko, tayo ay pakikinggan!”

 

Sa kuta ng Kumander ako ay nagpunta,

Dating kwintas, ngayon ay mga granada;

Dating ararong hawak na pambungkal ng lupa,

Ngayon ay armalite at sinturon ng bala.

 

PANGAKONG KATAHIMIKAN

PANGAKONG PAGKAKAPANTAY-PANTAY

ISANG PANGARAP NA NAPARAM

ISANG MALAKING KASINUNGALINGAN!!!

 

Mga nakatalikod na kawal ng pamahalaan iisa-isahin ko

Ambush sa kalsadang liblib at paliko-liko

“E ano kung may anak sila, ama rin naman ako,

Kapalit ang inangking sakahan at pinaslang na kadugo.”

 

Sasamantalahin ang pista

Kung saan lahat ay gumagalang masaya

Iitsahan ng bomba ang tanggapan ng kapulisan

Pagkatapos ay hahalo sa tumatakbong karamihan..

 

Ayon kay Hammurabi

“Mata sa mata,

Ngipin sa ngipin

Buhay sa inutang na buhay!”

 

Sa kahit anong paraan ako’y maghihiganti

Dahil ako ay minsan ng inalispusta’t inapi

Hindi nila maintindihan ang aking pinaglalaban

Pagkat sila’y nagbibingi-bingihan.

 

Di uusad ang aking adhikain

Kung sa pondo ako’y salat at hikahos

Gamit ng mga kumpanya, pati gwardiya susunugin

Upang revolutionary tax sila’y manglimos.

 

Mabuhay ang digmaang bayan!

Isa-isa ng bumabagsak ang aking mga kalaban

Malapit na nating makamtan ang kapayapaan kaibigan

Konting dugo nalang ang ididilig sa kalupaan.

 

Pagkakapantay-pantay atin ng maaabot

Wala ng yuyukuran at wala ng yuyukod

Mabuhay ang digmaang bayan!

Ang tanging magbibigay ng tunay na pangmatagalang kapayapaan…

 

At sa wakas ay ganap na,

Mga hadlang sa ating adhikain lahat ubos na

Mga kapatid, aking mag-iina ganap na tayong malaya

Sa kamay na bakal at sa pangil ng bwaya.

 

Ngunit bakit ganito…

Wala na akong makitang buhay na tao…

Mga kababayan, mag-iina ko…

Wala ng tao, natira’y mga bangkay na nagkalat:

  • Ng mga sundalo
  • Ng mga pulis
  • Ng mga pasista at kapitalista
  • Ng mga kauri kong kawal ng hukbo
  • Ng mga inang may akap na sanggol
  • Ng mga bata
  • Mga matatanda…

Itong digmaang bayan

Na sa aki’y nagbigay kalayaan,

Kalayaan saan?…

 

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s