Technical Pulls of Angmamangenhinyero (Mga Teknikal na Hugot ng Mamang Enhinyero): Welded Connection

Welded connection tayo. Di tayo basta-basta bibigay dahil pinag-isa tayo ng apoy.

Advertisements
tboakeDOTcom.jpg
Welded connection tayo. Photo from http://www.tboake.com

May natatanging koneksyon tayo at ang koneksyong ito ay parang isang welded connection.

Hininang tayo at pinag-isa gamit ang apoy. Masakit at hindi madali ang prosesong ito dahil lulusawin ng apoy (welding) ang ibang bahagi natin upang tayo ay pagdikitin at pag-isahin. Kelangan nating isakripisyo ang ilang mga pansarili nating mga kagustuhan upang bigyang daan ng pag-iisa nating dalawa.

buildingsafeincDOTyolasiteDOTcom.jpg
Hindi tayo bolted connection. Photo from http://www.buildingsafeinc.yolasite.com

Hindi tayo gaya ng bolted connection dahil ‘di natin kailangan na may iba pang mamagitan sa atin upang tayo ay matibay na magsamang dalawa.

Kaya nating tumayo sa ating mga sarili, gampanan ang ating misyon na maging bahagi ng “bigger picture” at manatiling matatag na magkasama sa kahit ano mang dumating – mapa unos (wind loading), lindol (seismic loads) at mga pang-araw araw na pagsubok (service loads).

Welded connection tayo. Di tayo basta-basta bibigay dahil pinag-isa tayo ng apoy.

 

Author: The Romantic Alpha

Aside from physical and intellectual strength, a man is also given a heart to feel and share love and value. Dive into the mind of the alpha, feel his heart beat, and let me carry you with my strong yet gentle hands. I'm continuously innovating myself to be a better man, husband, father, friend, and structural engineer. Love's not overrated. The world needs the true essence of which.

3 thoughts on “Technical Pulls of Angmamangenhinyero (Mga Teknikal na Hugot ng Mamang Enhinyero): Welded Connection”

  1. Pero preferably, dapat ang welded connection – especially for small pieces – ay nililinis gamit ang tapered or flat file. 😉 Tulad na lang ng napanood kong video noon; yung handle ng bolt-action Remington 700 na kinabitan ng knob galing sa Mauser, nilinis pagkatapos i-weld. =))

    Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s